Impressum

Gesundheitsregion Euregio e. V.
Hauptstraße 52
49828 Neuenhaus
Duitsland

Telefon: +49 (0) 5921 8220-80
Telefax: +49 (0) 5921 8220-22

info(at)gesundheitsregion-euregio.eu

VR-Nr. VR 200873
Verenigingsregister kantongerecht: Osnabrück/Duitsland

Bevoegd om te worden vertegenwoordigd:
Dr. Arno Schumacher
Voorzitter

Dr. Markus Kirschner
Plaatsvervanger

Dr. Albertus Kleinsman
Plaatsvervanger

Dr. Karl-Heinz Schnieder
Plaatsvervanger

Uwe Werner
Plaatsvervanger

Concept en realisatie:
7pkonzepte GmbH

Disclaimer

Disclaimer

1. Het online content
De auteur neemt geen verantwoordelijkheid over de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Claims over aansprakelijkheid tegen de auteur met betrekking tot materiële of immateriële aard, veroorzaakt door het gebruik of het niet gebruiken van informatie of het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie zijn in principe volledig uitgesloten, tenzij er sprake is van duidelijk aantoonbare bewuste opzet van foute of grove nalatigheid in de door de auteur verstrekte informatie. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk om delen van of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving, toe te voegen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

2. Verwijzingen en links
Voor directe of indirecte verwijzingen naar andere websites („hyperlinks“), die buiten de verantwoordelijkheid van de auteur vallen, zou aansprakelijkheid alleen in werking treden indien de auteur zich bewust is van de inhoud en het is technisch mogelijk en redelijk is, om het gebruik van het illegale content te voorkomen.
De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment van gebruik maken van de aangeboden link er geen illegale inhoud op de gelinkte pagina’s stonden of zichtbaar waren. Op de huidige en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte / verbonden pagina;s heeft de auteur geen enkele invloed. Hij distantieert zich daarom uitdrukkelijk van alle inhoud alle gelinkte / verbonden pagina’s die zijn gewijzigd na het gebruik maken van deze link. Dit geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod gebruikte links en verwijzingen alsmede voor externe vermeldingen in gastenboeken, discussieforums, link directory’s, mailinglijsten en alle andere vormen van databanken waarvan de inhoud door  externe schrijfmogelijkheden mogelijk zijn. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en vooral voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet gebruiken van dergelijke informatie ligt uitsluitend bij de aanbieder van de site waarnaar wordt verwezen en niet bij degene die naar deze pagina’s verwijst.

3. Auteurs-en merkenrecht
De auteur streeft ernaar om in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte beelden, grafieken / afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten na te leven en legt op de door hemzelf gemaakte foto’s, grafieken / afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten deze rechten op en maakt bewust gebruik van de licentievrije grafieken / afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten .
Bij alle binnen het door het internet aangebodene en eventueel door derden beschermde merken en handelsmerken zijn de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de rechten van hun respectievelijke eigenaars van toepassing. De loutere vermelding betekent niet dat de merken zijn beschermd door de rechten van derden!
Het copyright voor gepubliceerde, door de auteur zelf gemaakte en of ontworpen objecten blijft enkel en alleen bij de auteur. Elke reproductie of het gebruik van grafieken / afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toegestaan.

4. Bescherming van de persoonsgegevens
Indien op onze internetsite  wordt gevraagd om persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen)  in te voeren, dan vindt de input van deze gegevens plaats op vrijwillige basis. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten – indien technisch mogelijk en redelijk – zijn ook zonder specificatie van enige persoonlijke gegevens of onder  gebruik van anonieme gegevens of een alias te verwezenlijken. Het gebruik van het  impressum of vergelijkbare informatie gepubliceerd postadressen, telefoon-en faxnummers en e-mailadressen door derden voor het versturen van ongevraagde informatie is verboden. Juridische stappen tegen de verzenders van zogenoemde spam-mails bij  overtreding van dit verbod zijn uitdrukkelijk voorbehouden.

5. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer
Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicaties die u werden genoemd en op deze pagina verwezen werden. Indien delen of afzonderlijke formuleringen van deze verklaring niet legaal of correct zijn, zullen de overige delen van het document in hun inhoud en geldigheid niet worden aangetast.